Gestió de compres

Proposta de compres automàtiques

Rebem la proposició de compra adient en l’instant que toca per reduïr el nivell d’inventari.
Millorem l’efectivitat de les compres amb regles en funció dels nivells d’estoc, regles logístiques, comandes de venda, previsions, …
Enviem peticions de propostes o comandes de compra als nostres proveïdors amb un sol click i tenim accés a les recepcions dels productes i la seva facturació directament des de la comanda de compra.

Ofertes i concursos de compra

Activem concursos de compra , incorporem les respostes de cada proveïdor al procés i comparem propostes.
Triem la millor oferta i enviem comandes d’una forma fàcil.
Després podem analitzar la qüalitat de cada proveïdor amb les eines de reporting.

Integració del correu electrònic

Integrem tota la correspondència amb el proveïdor dins l’ordre de compra per guanyar traçabilitat a l’hora de negociar o per qüestions de servei postvenda.

Utilitzem el mòdul de gestió de reclamacions per registrar tots els assumptes relatius a proveïdors.

Preu estàndard, preu mitjà, FIFO

Utilitzem el mètode de cost que millor reflecteix el nostre negoci: preus estàndar, preus mitjans, fifo o lifo. Realitzem les entrades a comptabilitat i les valorcions d’inventari en temps real.

Odoo ho gestiona tot per nosaltres d’una forma transparent.

Importació de llistes de preus

Mitjançant la importació de llistes de preus de proveïdors podem prendre decisions adients davant promocions, preus basats en quantitats i condicions especials en contractes.

Relacionem d’una forma transparent els preus de venda amb els costos de compra.

Control de productes i facturació

El control d’inventari d’Odoo ens capacita per controlar comandes, reintegraments, recepcions de productes i nivells de qualitat d’acord a les nostres necessitats.

De la mateixa forma amb les factures de proveïdors: generació d’esborranys de factures basades en comandes de compra, en recepcions de productes, creació manual de factures i importació de les línies de les comandes de compra, etc.

Estadístiques de compres

Accedim a estadístiques precisses del comportament dels nostres proveïdors mitjançant eines de reporting flexible: retards de subministrament, descomptes negociats de preus, quantitats comprades, etc.

Integrem compres amb la comptabilitat analítica per assolir un anàlisi profitós dels contractes.

© Minorisa 2014 - Tots els drets reservats · Política de privacitat