Recursos humans

Gestió de personal

Supervisa tota la informació important del directori de personal de la teva empresa.

Gestiona les informacions restringides a les àrees directives i les dades que són públiques a tot el personal.

Custòdia els contractes i rep alertes quan s’apropi la data de la seva revisió.

Simplifica la contractació

Publica ofertes de treball i gestiona cada resposta que rebis. Porta el seguiment dels candidats del teu procés de selecció en una senzilla vista kanban.

Estalvia temps automatitzant comunicacions amb plantilles de correu electrònic.

Els resums s’indexen de forma automàtica facilitant la tasca de trobar perfls específics.

La xarxa social de l’empresa

Col·laboració entre aplicacions, departaments i diferents ubicacions geogràfiques.

Surt de l’estructura de la informació. Comparteix coneixement i bones pràctiques entre tots els empleats. Activa el seguiment del personal i forma grups de interès per compartir experiència i informació.

Interactúa amb els col·legues en temps real amb eines tipus xat.

Gestió del temps

Porta el seguiment del temps invertit en una tasca, en un projecte o en un determinat client.

Registra fàcilment els controls d’hores o les dades d’assistència de cada empleat.

Obté informació analítica del temps invertit en projectes, de forma automàtica i per correu electrònic.

Gestió de les absències

Porta un registre dels dies de vacances acumulades per cada empleat.

El personal entra les seves peticions (vacances pagades, baixes, etc.) que seran validades pels respectius responsables. Tot en uns pocs clics.

I amb actualització automàtica a l’agenda de cada empleat.

Despeses de personal

Evita l’ús del paper a la feina i porta un seguiment de les despeses dels empleats directament amb Open ERP.

No perdis temps ni diners controlant el fluxe del procés complet: validació de la despesa, retorns, comunicats a comptabilitat o refacturant tasques a clients.

Avaluacions periòdiques

Activa plans d’avaluació o enquestes pels empleats i segueix la seva evolució.

Defineix els moments per entrevistes i Open ERP notificarà automàticament a cada empleat.

Segueix l’evolució de tot el personal d’una forma constant.

Taulers de resultats

Objectius personals

Objectius dels equips

© Minorisa 2014 - Tots els drets reservats · Política de privacitat