Producció. Planificació de recursos

Programació eficient

Programa ordres de treballs i de producció de forma automàtica segons els contractes d’adquisició, producció prevista i demanda pendent.

Dades mestres flexibles

Disposa de la flexibilitat de poder crear llistes de materials multi nivell, rutes alternatives, canvis de versions i simulacions.

Podràs utilitzar el BOM per a la producció de maquetes o per ordres de fabricació.

A totes les operacions

Edició manual de qualsevol operació planificada, a qualsevol nivell i en qualsevol estat de la seva execució.

Amb Odoo superaràs la frustració que comporta estar supeditat a un sistema rígid.

Programació d’OTs

Defineix rutes i planifica el temps de treball i la capacitat dels teus recursos.

Identificació ràpida dels requeriments i colls d’ampolla per assegurar el lliurament de la producció segons les dates previstes.

Llistes

Gant

Cerques jeràrquiques

Analítiques

Segueix l’evolució del valor de l’estoc en funció del nivell d’activitat en la producció i del seu progrés.

Integrat amb Operacions

MRP integrat amb vendes, compres i financer.

La integració amb comptabilitat ens permet la valoració en temps real i un coneixement a fons dels costos i ingressos que són conseqüència directa de les operacions de producció.

© Minorisa 2014 - Tots els drets reservats · Política de privacitat